Event Calender

Clik on to view details
Legend: Event Ekadasi Pradosham
Sukla Shasti Amavasya Purnima Sankata Hara Chathurthi
Prev Month     Next Month
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
           
1

Sri Venkateshwara Maha Abishekam...
2
3

Somavara Rudra Abishekam...
4

PRADOSHAM...

LAKSHMINARASIMA SUDARSANA ABISHEKAM...

Masa Shivarathri...
5
6

Amavasya Tarpanam...
7
8

Balaji Vidyalaya Annual Program...

Panchamuka Hanuman Abishekam...

Navagraha Homam & Abishekam...
9
10

Somavara Rudra Abishekam...
11

Shravana Nakshathra Srinivasa Abish...
12

SUKLA SHASTI...
13 14
15

Ayyappa Abishekam...
16

Dhanurmasam - Margazi...
17

Dhanurmasam - Margazi...

Somavara Rudra Abishekam...
18

Dhanurmasam - Margazi...

Vaikunta Ekadasi...
19

PRADOSHAM...

Dhanurmasam - Margazi...
20

Dhanurmasam - Margazi...
21

Sri Sathyanarayana Vratam Puja...

Dhanurmasam - Margazi...
22

Dhanurmasam - Margazi...

Poornima...
23

Dhanurmasam - Margazi...

Punarvasu Nakshatra - Sri Rama Pari...
24

Dhanurmasam - Margazi...

Somavara Rudra Abishekam...
25

Dhanurmasam - Margazi...

SANKATA HARA CHATHURTHI...
26

Dhanurmasam - Margazi...
27

Dhanurmasam - Margazi...

Andal (Godha Devi) Abishekam...
28

Dhanurmasam - Margazi...

Mahalakshmi Abishekam...
29

Srinivasa Kalyanam...

Dhanurmasam - Margazi...
30

Dhanurmasam - Margazi...
31

LAKSHMINARASIMA SUDARSANA ABISHEKAM...

Dhanurmasam - Margazi...

Somavara Rudra Abishekam...