Event Details


24 Sep

Ganesh Visarjan Yatra

Sponsorship $ 101.00

Ganesh Chaturthi Celebration Programs Details

Begins Aug 30th  to Sep 3rd, 2023

 (5 Days celebrations)

 

Saturday, Sep 3rd,

11:30 AM

Srividya Ganapathy Homam

(Prayer for Kids Education as schools Open) 

Maha Ganapathi Atharvashreesha

Maha Homam

108  Ishti Ganapathi Pooja with Modakam

6:00 PM – Ganesh Pooja by Kids

GANESHA VISARJAN YATRA

Ganapathi Visarjan Yatra (Procession)

 Devotees can bring ganesha idol for visarjan

( Suggested donation for visarjan $10)

Flowers  

 $201.00

Any oneday Annadhanam

 $101.00

 Any One Day Pooja

$116.00

Homam

$51.00

 All 5 Days Sponsorship

 $501.00

 

 

Ganesh Chaturthi Day

Tuesday, 30th  – 

10 am

Anugna, Vighneswara Puja, Punyahavachanam,

Rakshabandhanam, Kalasa Stapanam Pooja,


 

 

$51.00

6:30PM

Sarva Karya Siddhi

Gana Haomam, Poornahuthi

Abishekam 

Arathi Prasadam

Homam Only $51.00

 with abishekam

 $116

 

 Every Day

Until Sep 19th

 11 AM and 7 PM

Archana, Arathi Prasadam.

$11.00