Event Details


01 Jan

Vaikunta Ekadasi

Sponsorship $ 151.00

Vaikunta Ekadasi

'Mukkoti Ekadashi' 

Sunday, January 1st - Vaikunta Ekadashi

 6 AM - Suprapatham

6:30 AM - Vaikunta Dwara Puja, Vaikunta Dwarapravesam,

Vaikunta Gadyam Chanting, Thiruppavai Sevakalam, Sathumurai

9:30 AM - New Year Welcoming - Maha Ganapathi Homam

10:00 AM - Sri Venkateshwara Maha Abishekam

11:30 AM - Vishnu Sahasranama Laddu Archana, Maha Prasadam

6 PM - Vishnu Sahasranama Parayanam, Bhajans, Nama Sankirtan

7:00 PM - Garuda Vaghana Seva & Procession


One Day Sponsorship: $151

(All Puja, Flowers & Annadhanam), Flowers: $51