Event Details


08 Mar

Maha Shivaratri

Sponsorship $ 251.00

Maha Shivaratri

 

Friday, Mar 8, 2024 

6:00 PM to 8:00 PM

Rudra Homam, Ganapathi Puja, Maha Sankalpam,

Kalasha Puja, 108 Shanku Puja, Mahannyasa


8:00 PM
1st Phase/Kaala Puja - 108 Shanku Abishkem, Rudra Abishekam,
Trisathi Nama Archana & Arathi

10:30 PM
2nd Phase/Kaala Puja - Rudra Abishekam,
Bilva Ashtotharam & Arathi

1:00 AM
3rd Phase/Kaala Puja - Rudra Abishekam,
Shivalinga Rupa Sadashiva Ashothara Shatanama Archana & Arathi

3:00 AM
4th Phase/Kaala Puja - Rudra Abishekam,
Kailasanatha Ashtothara Nama Archana & Arathi

5:00 AM

Parvathi Ekambareswara Sametha Nandikeswara Abisheka Puja & Arathi 

All day Sponsorship $251.00

Each Kalam $51

Flowers $101

Shanku Puja & Abishekam $101 

Annadhanam $101